شلنگ های تزریق بتن در سایزهای مختلف

این شلنگ ها به عنوان جایگزین واتر استاپ در سازه های بتنی استفاده می شود. در این روش به دلیل فشار بوجود آمده در داخل شلنگ که توسط رزین تزریق ISO GEL و پمپ تک جزئی DESOI ایجاد شده، رزین از شیارهای روی شلنگ به داخل درزهای بتن نفوذ کرده و باعث آب بندی قطعه و سازه بتنی می گردد.

جهت تزریق دوغاب به کمانه ها استفاده می شود. جهت اطمینان از پرشدن گمانه ممکن است از چند شلنگ تزریق استفاده شود طول این شلنگ ها حداقل برابر با طول مهار می باشد.

  1. نصب آسان و سریع
  2. 100% آب بند کننده
  3. قابل نصب در زوایای مختلف