ملزومات اجرای اجرای ورق pvc
کاوربولت و راندل pvc در سایزهای 18-12 میلیمتر و 2-1 اینچ
راندل فطر 10 سانتیمتر
کنجی های 90 و 270 درجه