بام سبز

بام سبز

بام سبز برکسی پوشیده نیست که کمبود فضای سبز در تهران یکی از دلایل عمده آلودگی هواست؛ آپارتمان سازی در اطراف تهران و مناطقی که قبلا ریه سبز پایتخت محسوب می [...]
بیشتر بدانید بام سبز